– Wendy Chuyên sỉ hàng Thái chỉ hổ trợ khách đổi trả với những mặt hàng có lỗi do nhà sản xuất gây ra trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng thành công.
– Đối với những hàng hóa đã dùng hoặc tem mạc bị xé hư hỏng Shop Wendy Chuyên sỉ hàng Thái không nhận hoàn hàng với mọi hình thức.
Xin cảm ơn Quý khách.